Poniedziałek, 20 Maja 2024 roku. Do końca roku zostało 226 dni

Krzysztof Muszkowski 1919 - 04.07.2012

formalnie: BLAUTH – MUSZKOWSKI Peter Christopher

Krzysztof Muszkowski urodził się w 1919 w Warszawie w przedwojennej rodzinie inteligenckiej. Ojciec Krzysztofa – dr Jan Muszkowski był wybitnym polskim bibliotekarzem i księgoznawcą o dużym dorobku naukowym i publicystycznym, pełniącym do 1936 r. funkcję dyrektora Biblioteki Krasińskich.

W roku 1937 Krzysztof ukończył Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, które upamiętnił wiele lat później w opowiadaniu Chłopcy od Mickiewicza.

W czasach studenckich należał do Związku Młodzieży Demokratycznej, współpracując z pismem „Orka na ugorze”. Po maturze studiował w Belgii i Francji, powracając w sierpniu 1939 do Warszawy. Wziął udział w kampanii wrześniowej, walcząc w obronie Lwowa. Po zakończeniu kampanii znalazł się w Wilnie, gdzie uczestniczył w Związku Walki Zbrojnej. W maju 1941 został aresztowany przez NKWD i uwięziony w Wilnie a następnie wywieziony w głąb Rosji i osadzony w łagrze. Zwolniony pod Nowosybirskiem przedostał się pieszo i koleją do wsi Tockoje nad Samarą - do 17. Pułku Lwowskiego, formującej się zimą 1941 roku 6. Dywizji armii polskiej generała Andersa.

Po uformowaniu Dywizja została przewieziona na południe Rosji do obozów tymczasowych a stamtąd do Krasnowodska i przez morze Kaspijskie do Persji i Iraku, , skąd Krzysztof dostał się do Egiptu. Z grupą ochotników do lotnictwa angielskiego dotarł z Suezu na francuskim transatlantyku” Ile de France’ przez Rio Janeiro do Glasgow. Po przejściu szkolenia dla personelu latającego został przydzielony do Polskiego bombowego Dywizjonu 300 Ziemi Mazowieckiej, w którym latał jako nawigator na samolotach Lancaster. Po zakończeniu wojny i demobilizacji pozostał w Anglii. Od kwietnia 1946 przez 6 lat sekretarzował w Londynie redaktorowi Mieczysławowi Grydzewskiemu we wznowionym tygodniku „Wiadomości”.

Ożenił się z urodzoną w Warszawie Izabellą Blauth - artystką plastyczką, której rzeźby są m.in. w kościele Polskiej Wspólnoty na Ealingu, w kościele św. Augustyna oraz w Szkole im. Cecylii Plater- Zyberkówny w Warszawie i w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Po ślubie przyjął z żoną nazwisko Blauth – Muszkowski . Miał dwóch synów – Christophera i Johna.

W 1952 podjął pracę w reasekuracjach w londyńskim City, w których przepracował 47 lat - przez 20 lat podróżując zawodowo po świecie.

Przez kilkadziesiąt lat zmagał się poważną chorobą nowotworową, przez którą jesienią 1978 utracił prawe oko – nosząc odtąd nieodłączną czarną opaskę.

Współpracował jako korespondent i publicysta z pismami i organizacjami m.in. : „Orzeł Biały” i „Wiadomości” w Londynie, radio „ Voice of America” ,Polska Sekcja BBC, „Nowa Polska” Londyn, „Ostatnie Wiadomości „ (Mannheim), „Tygodnik Polski” (Melbourne), „Dziennik Polski” oraz „Tydzień Polski” w Londynie i paryska „Kultura”. We wszystkich publikacjach używał nazwiska Krzysztof Muszkowski.

Przeprowadzał przez wiele miesięcy wywiady z Edwardem Raczyńskim - ostatnim Prezydentem RP na uchodźstwie, wydane w książce: Edward Raczyński ,Czas wielkich zmian, Rozmowy z Edwardem Raczyńskim przeprowadzone przez Krzysztofa Muszkowskiego, Editions du Dialogue, Societe D’Editions Internationales, Paryż 1990.

Wybrane szkice, opowiadania, felietony i recenzje - zamieszczane przez ponad pół wieku w prasie emigracyjnej, opublikował w następujących książkach:Inter Alia , Oficyna Poetów i Malarzy” , Londyn, 1990;Intra Muros , Fundacja Monumentis Patriae, Kraków, 1993;Notatki londyńskie (1993- 1997) , Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu ,1997;Parasol angielski, Norbertinum, Lublin, 2002;Spod angielskiego parasola, Archiwum Emigracji, Toruń, 2006;Kroniki londyńskie, Archiwum Emigracji, Toruń, 2009.

Był członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (pełniąc przez 10 lat funkcję wiceprezesa) , członkiem Związku Dziennikarzy RP na Obczyźnie oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z siedzibą w Warszawie. Współpracował z Archiwum Emigracji w Toruniu jako członek Kolegium doradczego.

W 2009 otrzymał nagrodę główną za całokształt twórczości przyznaną przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie a ufundowaną przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.

Zmarł w Londynie 4 lipca 2012 r.

Opracował Tadeusz BlauthWarszawa grudzień 2012.

Źródła:Muszkowski Krzysztof : Notatki londyńskie (1993- 1997) , Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 1997.Muszkowski Krzysztof: Parasol angielski, Norbertinum, Lublin 2002.Wikipedia, Muszkowski Jan.Archiwum Emigracji w Toruniu (strona internetowa).Polska Katolicka Wspólnota Ealing Londyn 1950-2000. Pamiątkowe wydawnictwo pięćdziesięciolecia, Londyn 2001.Announcements Home > Deaths > BLAUTH-MUSZKOWSKI PETER CHISTOPHER.
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie . Pożegnania (strona internetowa).Norbertinum, Wspomnienie o Krzysztofie Muszkowskim (strona internetowa).Zbiory rodzinne Tadeusza Blautha.

1 procent

podatku dla Magdy Targońskiej z domu Zawadzka chorej na stwardnienie rozsiane.
więcej ...


Imieniny obchodzą

Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bernardyn, Bernardyna, Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria


Dzisiaj