Piątek, 1 Marca 2024 roku. Do końca roku zostało 306 dni

Rudowski Jan 18.02.1840 -

herbu Prus II, urodzony w Rumoce (pow. mławski) 18.02.1840.
Syn Ignacego Rudowskiego i Julianny z Rościszewskich.

Nauki pobierał w domu rodzinnym a następnie w Mławie. Służbę wojskową odbywał jako podchorąży w wojsku carskim w batalionie strzelców celnych Połockiego pułku piechoty w Piotrkowie Trybunalskim.
W 1863 wkrótce po wybuchu powstania zbiegł do obozu powstańczego. Uczestniczył w walkach, w radomskim, gdzie powierzono mu dowództwo kompanii strzeleckiej w randze kapitana.
W uznaniu zasług bojowych został w sierpniu 1863 mianowany majorem i naczelnikiem wojennym powiatu opoczyńskiego i radomskiego. Jesienią tegoż roku został mianowany przez gen. Bosaka podpułkownikiem, a w końcu roku - dowódcą pułku Opoczyńskiego. W końcowym okresie powstania w jednej z potyczek z dragonami dostał się ranny do niewoli i jako ex-oficer rosyjski zostałby na pewno rozstrzelany. Wówczas pozostała część oddziału powstańczego, uderzywszy wstępnym bojem na powracających dragonów, odbiła swego dowódcę. W maju 1864 ppłk. Jan Rudowski rozwiązał swój oddział. Nie mogąc wrócić do Rumoki, osiadł na Pomorzu, gdzie administrował jakimś majątkiem. Wypadek na polowaniu, na którym postrzelił śmiertelnie gajowego Niemca, zmusił go do opuszczenia Pomorza. Wyjechał wtedy do Lwowa, obejmując tam administrację dóbr książąt Sapiehów.
We Lwowie poślubił Stanisławę Narzymską, z którą miał troje dzieci:

1. Wanda za Zygmuntem Choromańskim, zam. w ciechanowskim;
2. Michał, oż. z Kanigowską (zm. przy porodzie) a następnie z Marią Kosińską z Drogiszki k. Mławy (córką Zofii z Rudowskich Bronisławowej Kosińskiej z Głuszka);
3. Kazimiera ,pośłubiła w 1891 Jana Deskura;
wnuki: a) córka za Morgenbesserem, b) Jerzy, oficer 24 Pułku Ułanów, c) Jan, którego syn Andrzej mieszkał w Warszawie.

Jan Rudowski zmarł najprawdopodobniej we Lwowie.

Dok.: H.S. Zawadzki, Podpułkownik Jan Rudowski Dowódca pułku Opoczyńskiego w latach 1863 - 1864 (wybór fragmentów: Hubert Rudowski), na prawach rękopisu do użytku rodziny, 1985;
Hubert Rudowski, Wprowadzenie do wyboru fragmentów ww. opracowania, Gdynia, listopad 1985.
Opracował: Tadeusz Blauth

1 procent

podatku dla Magdy Targońskiej z domu Zawadzka chorej na stwardnienie rozsiane.
więcej ...


Imieniny obchodzą

Albin, Antoni, Antonina, Budzisław, Budzisz, Eudoksja , Eudokia, Ewdokia, Jewdocha, Feliks, Herakles, Herkules, Joanna, Józef, Nikifor, Piotr


Dzisiaj